A European terrorist finance tracking system (EU TFTS) / European Commission [Recurso electrónico]PDF .-- Brussels : European Commission , November 2013 .-- 14 p. .-- Documentos COM ;COM(2013) 842 final . ;

Unión Europea

Terrorismo--Aspectos económicos

Comisión Europea
Koha-Kobli, © Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España, 2013

Powered by Koha